RTI cz

Přejít na obsah
RTI cz s.r.o. - kontakt
 

    Sídlo společnosti

         RTI cz s.r.o.
            Zikmunda Wintra 1282/21
            301 00, Plzeň
   
         Tel.: +420 606657400
               

         E-mail:  rticz@rticz.com

         IČ:    25224905
            DIČ: CZ25224905

         Datová schánka: 2ikydu3

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku,
     vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10373
 

    Kontakty

    Václav Ježek
Jednatel společnosti
E-mail:  jezek@rticz.com

   Ladislav Zeman
Technický ředitel
E-mail:  zeman@rticz.com

    Andrea Jančová
Office Manager
E-mail: andrea@rticz.com

   Petr Roubík
Správa majetku
E-mail:  roubik@rticz.com

    Petr Suchý
Servisní technik
E-mail:  suchy@rticz.com


 

         QR kód

         


 

     Kde nás najdete?
  
 
  Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998.
Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního signálu na území České republiky. Jsme držitelem osvědčení č. 1512, vydaného Českým telekomunikačním úřadem na základě ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. V současné době provozuje 60 rozhlasových vysílačů v pásmu FM převážně v západních Čechách a 11 DAB vysílačů Praze, Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji.

  Company RTI cz, s.r.o. was established in September 1998.
The main activity is the distribution of radio and television broadcasting in the Czech Republic.Holds Certificate No. 1512, issued by the Czech Telecommunications Office under the provisions of § 14 paragraph 1 of Act No. 127/2005 Coll. Currently operates 60 radio transmitters in the FM band predominantly in Western Bohemia and 11 DAB transmitter, in Prag, Pilsen, South Bohemia, and the Karlovy Vary region.

  Die Gesellschaft RTI cz s.r.o. wirkt auf dem tschechischen Markt seit 1998.
Die Haupttätigkeit ist die Verbreitung des Funk- und Fernsehsignals im Gebiet der Tschechischen Republik. Wir sind Besitzer des durch das Tschechische Fernmeldeamt auf Grund der Bestimmung des § 14 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 127/2005 Slg. ausgestellten Zertifikats Nr. 1512. Gegenwärtig betreiben wir 60 Funksender im FM-Band überwiegend in Westböhmen und 11 DAB-Sender im Prag, Pilsner, Südböhmischen und Karlsbader Bezirk.
 
        Přidejte se k nám na sociálních sítích

                        

Návrat na obsah