Kontaktuje nás

+420 606 657 400

Cart Items 0

No products in the cart.

Infomace o společnosti RTI cz

  • Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998.

    Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního signálu na území České republiky. Jsme držitelem osvědčení č. 1512, vydaného Českým telekomunikačním úřadem na základě ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. V současné době provozuje 60 rozhlasových vysílačů v pásmu FM převážně v západních Čechách a 11 DAB vysílačů Praze, Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji.

  • Company RTI cz, s.r.o. was established in September 1998.

    The main activity is the distribution of radio and television broadcasting in the Czech Republic.Holds Certificate No. 1512, issued by the Czech Telecommunications Office under the provisions of § 14 paragraph 1 of Act No. 127/2005 Coll. Currently operates 60 radio transmitters in the FM band predominantly in Western Bohemia and 11 DAB transmitter, in Prag, Pilsen, South Bohemia, and the Karlovy Vary region.